Ronde 1

Kees van Heugten, Servaas Houben & Rob Smit (Interactief I)

Kees van Heugten is een gediplomeerd actuaris en wiskundige, met meer dan 25 jaar ervaring bij verzekeraars en pensioenfondsen. Zijn expertise ligt in het veld van (actuarieel) modelleren, rapporteren en risicomanagement. In 2019 behaalde Kees de titel Certified Enterprise Risk Actuary (CERA). Kees is lid van het Koninklijk Actuarieel Genootschap en het Koninklijk Wiskundig genootschap.

Servaas Houben is gediplomeerd actuaris en heeft tevens de CFA en FRM kwalificaties. Servaas schrijft regelmatig blogs op actuaryabroad.wordpress.com, CFA digest, en actuariele bladen. Servaas werkt momenteel in Brussel en woont in IJsselstein.

Rob Smit is een gediplomeerd actuaris met meer dan 20 jaar ervaring op het gebied van pricing modellen en reserveringstechnieken De laatste 5 jaar is Rob de eigenaar van het restaurant RoberTine in het historische centrum van Lissabon, Portugal. 

In hun presentatie „Crown Actuaries” gaan  Kees, Servaas en Rob uitgebreid in op de resultaten van de analyses die ze hebben uitgevoerd met de modellen waarmee ze het verloop van het corona virus hebben gemodelleerd en is er uiteraard gelegenheid tot het stellen van vragen.

Elke op het Veld & Marc Stougie - Sprenkels & Verschuren (Interactief II)

Elke op het Veld en Marc Stougie zijn werkzaam bij adviesbureau Sprenkels & Verschuren. Beiden hebben een kwantitatieve achtergrond en zijn verbonden aan het Actuarieel Genootschap. Als partner respectievelijk adviseur helpen Elke en Marc diverse pensioenfondsen, sociale partners, corporates en ondernemingsraden bij pensioen- en arbeidsvoorwaardelijke vraagstukken. Daarnaast maken zij binnen Sprenkels & Verschuren onderdeel uit van de interne werkgroep die zich bezighoudt met alle ontwikkelingen rondom het nieuwe pensioenstelsel.

In een interactieve sessie zullen Elke en Marc ingaan op de meest recente ontwikkelingen, uitdagingen en kansen rondom het nieuwe pensioenstelsel.

Gisella van Vollenhoven (Interactief III)

Gisella van Vollenhoven is voltijds non-executive. Zij is lid van de Raad van Commissarissen van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw, ASR verzekeringen , bunq , MUFG Bank Europe en lid Raad van Toezicht bij Pensioenfonds Vervoer. Daarnaast is zij associate partner bij RiskQuest.

Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk en in dialoog met de deelnemers, probeert Gisella in haar presentatie te schetsen welke valkuilen je als risk- manager tegenkomt en wat we dan kunnen leren voor de toekomst.

Jacco Meure - PGGM (Interactief IV)

Jacco Meure studeerde Econometrie aan de Vrije Universiteit en werkt op de afdeling Actuarieel Advies & ALM bij PGGM. Hij adviseert pensioenfondsen over hun financiële opzet en beheert de onderliggende modellering en scenariosets.

Onvoorziene gebeurtenissen kunnen een grote impact hebben op de financiële markten. Wanneer zo’n onvoorziene gebeurtenis zich manifesteert, kan het voordelig zijn om als pensioenfonds dynamisch beleggingsbeleid klaar te hebben liggen, waarin op voorhand duidelijk is wat in welke omstandigheden te doen. Als het bestuur van een pensioenfonds het beleid nog moet aanpassen na een onvoorziene gebeurtenis, is men te laat en loopt men achter de feiten aan. Bovendien weten we uit de gedragseconomie dat we beter in staat zijn beslissingen te maken over toekomstige acties dan over hedendaagse acties; een status quo en uitstelgedrag liggen op de loer. Op het congres vertelt Jacco graag welke vormen van dynamisch beleid we in de praktijk tegenkomen.

Cancel