Ronde 1

Interactief I - Thijs Zoontjens, Lens, Executive Search

In dit digitale tijdperk is privacy een permanent onderwerp van discussie. Verdeeldheid over het onderwerp is met name zichtbaar tussen generaties, veroorzaakt door onwetendheid en ontkenning. De exponentiele groei in data maakt het mogelijk risico’s met een grotere nauwkeurigheid en gedetailleerd in kaart te brengen. Moet dit risico worden doorberekend in mijn verzekeringspremie als ik mijn fiets inruil voor de auto bij een volgende carrière stap? Wat voor risico’s nemen we in ogenschouw? Deze en nog duizenden andere vragen zijn er te stellen met betrekking tot de grenzen van privacy. Antwoorden verschillen per generatie. Hoe gaan we hier mee om?

Interactief II - Erik ten Hove en Friso Cuijpers, PGGM

De afgelopen 20 jaar heeft Erik ten Hove veel ervaring opgedaan. Eerst als zelfstandige, daarna bij het EY en Valori en uiteindelijk in diverse rollen bij PGGM. Hij werkte tot de zomer van 2018 als senior actuaris bij het Actuariaat van pensioenuitvoerder PGGM. Vanaf 1 september is hij begonnen aan een nieuwe uitdaging bij PGGM. Hij geeft nu leiding aan het Actuariaat.
Friso Cuijpers werkt als actuaris bij PGGM met als specificatie sterfteonderzoek. Ook is hij lid van de werkgroep sterfteonderzoek AG2020. Zijn werkgebied is pensioenfondsen.

Het verzamelen van persoonsgegevens en werken met big data mag alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden stelt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wat betekent dit nu voor een organisatie als PGGM die op een verantwoorde manier met (privé-) gegevens van natuurlijke personen wil omgaan? En waar ontstaan in de praktijk de problemen voor de actuaris? De praktijk leert ons dat onder AVG toch nog voldoende ruimte is voor innovatie zo lang we maar een goede balans tussen bescherming van de privacy van betrokkenen en innovatie bieden, waarbij bescherming van de privacy uiteindelijk voorgaat. Aan de hand van praktijkvoorbeelden laten we jullie zien hoe dit werkt bij big data en data science op het Actuariaat bij een innovatieve organisatie als PGGM. Graag nodigen wij jullie uit voor een boeiende en interactieve workshop!

Interactief III - Tim Boonen, Universiteit van Amsterdam

Tim Boonen is sinds 2013 universitair docent in actuariaat aan de UvA. Hij onderzoekt onder andere risico-deling, en de toepassingen hiervan voor verzekeringsmarkten. Het principe van verzekeringen is dat de verzekeraar meer risico kan dragen vanwege risico-diversificatie: de verzekeraar is in staat om risico’s van verscheidene polishouders te bundelen. Zonder privacy regels en in een vrije markt zou de verzekeraar beter in staat zijn om de “juiste” premie te vragen per polishouder. Dit leidt dan tot de hoogste winst voor de verzekeraar. Differentiëren in premies is echter niet altijd toegestaan. De zorgpremie is bijvoorbeeld hetzelfde voor iedereen, terwijl de verwachte zorgkosten stijgen in leeftijd. Zouden jongere mensen minder premie moeten betalen, of vinden we solidariteit belangrijk? Van de andere kant, een verzekeraar heeft de taak om iedereen te verzekeren, ook al maken ze een verwacht verlies op bepaalde polissen. Hoe zou de markt voor zorgverzekeringen eruit zien zonder deze verplichtstelling?

Interactief IV - Angela van Heerwaarden en Melchior Mattens, Arcturus

Melchior Mattens MSc AAG werkt bij Arcturus en studeerde Actuariële wetenschappen aan de UvA. Gespecialiseerd in machine learning en risicomodellen voor schadeverzekeraars. Dr. Angela van Heerwaarden AAG studeerde en promoveerde in de Actuariële wetenschappen aan de UvA. Ze heeft veel ervaring in zowel onderwijs als actuariële consultancy, gespecialiseerd in schade/inkomensverzekeringen. In 2018 stapte ze na 12 jaar EY over naar Arcturus.

De laatste jaren neemt Fintech een vlucht en dat brengt ook het Actuariaat in een stroomversnelling. Bij pricing- en risicomanagement voor schadeverzekeraars wordt machine learning al veel toegepast. De hoeveelheden beschikbare data worden groter en machine learning technieken geven bij uitstek de mogelijkheid om deze op een steeds uitgebreidere manier te analyseren. Maar daar waar de actuaris steeds meer data gaat analyseren én steeds beter wordt in voorspellen, daar komen ook de belangen van steeds meer mensen in het gedrang. Als ik mijn rijgedrag deel met mijn verzekeraar, loop ik kans dat ik juist méér premie ga betalen en anderen minder. Is mijn privacy wel gewaarborgd en wordt solidariteit niet te sterk ondermijnd? En zijn er ook gevallen dat data tóch gebruikt kunnen worden wanneer het mogelijk gevoelig is? Relevante vragen waar we nader op in zullen gaan tijdens het Actuariaatcongres.

Cancel