Ronde 1

Interactief I - Thijs Zoontjens, Lens, Executive Search

In dit digitale tijdperk is privacy een blijvend onderwerp van intensieve discussie. Verdeeldheid over het onderwerp is met name zichtbaar tussen de generaties, hoofdzakelijk veroorzaakt door onwetendheid en ontkenning. Vaak weten we niet goed onder woorden te brengen wat privacy nu werkelijk betekent. We weten echter wel allemaal voorbeelden te noemen waarbij duidelijk persoonlijke inbreuk op de privacy wordt ervaren.

Bij werving en selectie is respect, geduld en het opbouwen van een vertrouwensrelatie onmisbaar. Hierbij staat privacy centraal. Een directe parallel is te trekken bijvoorbeeld naar de relatie tussen een financieel dienstverlener en haar klanten.  In mijn interactieve sessie ga ik graag met u in op de vraag waar de verantwoordelijkheden voor het waarborgen van de privacy liggen. 

Interactief II - Erik ten Hove en Friso Cuijpers, PGGM

De afgelopen 20 jaar heeft Erik ten Hove veel ervaring opgedaan. Eerst als zelfstandige, daarna bij het EY en Valori en uiteindelijk in diverse rollen bij PGGM. Hij werkte tot de zomer van 2018 als senior actuaris bij het Actuariaat van pensioenuitvoerder PGGM. Vanaf 1 september is hij begonnen aan een nieuwe uitdaging bij PGGM. Hij geeft nu leiding aan het Actuariaat.
Friso Cuijpers werkt als actuaris bij PGGM met als specificatie sterfteonderzoek. Ook is hij lid van de werkgroep sterfteonderzoek AG2020. Zijn werkgebied is pensioenfondsen.

Het verzamelen van persoonsgegevens en werken met big data mag alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden stelt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wat betekent dit nu voor een organisatie als PGGM die op een verantwoorde manier met (privé-) gegevens van natuurlijke personen wil omgaan? En waar ontstaan in de praktijk de problemen voor de actuaris? De praktijk leert ons dat onder AVG toch nog voldoende ruimte is voor innovatie zo lang we maar een goede balans tussen bescherming van de privacy van betrokkenen en innovatie bieden, waarbij bescherming van de privacy uiteindelijk voorgaat. Aan de hand van praktijkvoorbeelden laten we jullie zien hoe dit werkt bij big data en data science op het Actuariaat bij een innovatieve organisatie als PGGM. Graag nodigen wij jullie uit voor een boeiende en interactieve workshop!

Interactief III - Tim Boonen, Universiteit van Amsterdam

Tim Boonen is sinds 2013 universitair docent in actuariaat aan de UvA. Hij onderzoekt onder andere risico-deling, en de toepassingen hiervan voor verzekeringsmarkten. Het principe van verzekeringen is dat de verzekeraar meer risico kan dragen vanwege risico-diversificatie: de verzekeraar is in staat om risico’s van verscheidene polishouders te bundelen. Zonder privacy regels en in een vrije markt zou de verzekeraar beter in staat zijn om de “juiste” premie te vragen per polishouder. Dit leidt dan tot de hoogste winst voor de verzekeraar. Differentiëren in premies is echter niet altijd toegestaan. De zorgpremie is bijvoorbeeld hetzelfde voor iedereen, terwijl de verwachte zorgkosten stijgen in leeftijd. Zouden jongere mensen minder premie moeten betalen, of vinden we solidariteit belangrijk? Van de andere kant, een verzekeraar heeft de taak om iedereen te verzekeren, ook al maken ze een verwacht verlies op bepaalde polissen. Hoe zou de markt voor zorgverzekeringen eruit zien zonder deze verplichtstelling?

Actuariële methoden voor cyber risico
Deze presentatie introduceert cyber risico als risicoklasse, en het gebruik van actuariële methoden hiervoor. Cyber risico bestaat uit operationeel risico van technologische informatie dat consequenties heeft voor vertrouwelijkheid, en data integriteit. Denk in het bijzonder aan hacken en onbedoelde openbaarmakingen. Dit is een sterk groeiende tak van financiële risico’s, en er is een groeiende markt om het te verzekeren. Dit risico is echter “speciaal”, en heeft vanuit een actuarieel oogpunt de nodige complicaties. Er is weinig historische data. Zodoende is de onderliggende verdeling van cyber risico is verre van bekend, en er is zelfs minder informatie over de staarten van de verdeling van dit risico. In tegenstelling tot veel andere operationele en financiële risico’s hebben verliezen als gevolg van cyber risico geen natuurlijke bovengrens (worst-case scenario), en is de verwachtingswaarde mogelijk extreem groot of zelfs oneindig. Dit maakt cyber risico moeilijk om te verzekeren. Omdat de markt momenteel erg dun is, is er nog weinig schaalvoordeel als gevolg van het aggregeren van polissen. Deze presentatie zet de actuele, actuariële uitdagingen in cyber risico uiteen.

Interactief IV - Angela van Heerwaarden en Melchior Mattens, Arcturus

Melchior Mattens MSc AAG werkt bij Arcturus en studeerde Actuariële wetenschappen aan de UvA. Gespecialiseerd in machine learning en risicomodellen voor schadeverzekeraars. Dr. Angela van Heerwaarden AAG studeerde en promoveerde in de Actuariële wetenschappen aan de UvA. Ze heeft veel ervaring in zowel onderwijs als actuariële consultancy, gespecialiseerd in schade/inkomensverzekeringen. In 2018 stapte ze na 12 jaar EY over naar Arcturus.

Tijdens deze interactieve sessie zullen we nader ingaan op de mogelijkheden van moderne data-analyse- en voorspeltechnieken in verschillende sectoren. Voorbeelden zijn onder meer DNA-analyse ten behoeve van gezondheid, en het verkrijgen van informatie over iemands rijstijl ten behoeve van premiedifferentiatie.  In elk voorbeeld is de hoofdrol voor de afweging tussen de voordelen van datagebruik voor een (goed) doel, en de mogelijke schending van de privacy. We illustreren de lastige keuzes,  en werken ze samen met de zaal uit, met bijzondere aandacht voor de rol van de actuaris. Dat leidt gegarandeerd tot discussie.

Daarnaast zal er aandacht worden besteed aan manieren om data te anonimiseren. Welke kansen geven deze technieken ons? Werkt dit altijd? En welke beperkingen kennen deze technieken? Dit alles en nog veel meer zal tijdens de sessie worden behandeld.

Cancel