Ronde 2

Marco Vet - Deloitte (Interactief V)

Marco is Partner bij Deloitte waar hij de functie van Industry leader voor de verzekeringstak bekleedt. Hij brengt meer dan 25 jaar ervaring op dit gebied met zich mee, en onderscheidt zich met name op het vlak van risicomanagement en actuariaat. Daarnaast is hij oud-voorzitter van zowel het internationale CRO Forum als het Koninklijk Actuarieel Genootschap.

In zijn presentatie kijkt Marco terug op gebeurtenissen met grote gevolgen voor de verzekeringssector uit het verleden, en hoe de sector zich daardoor heeft ontwikkeld. Ook werpt hij een blik op de toekomst en potentiële nieuwe gebeurtenissen die zich kunnen voordoen. De grootste vraag hierbij is hoe verzekeraars zich hier op kunnen voorbereiden met de hulp van actuarissen.

Pim van Diepen (Interactief VI)

Pim van Diepen is sinds 2016 werkzaam bij Cardano als Director Business Development. Naast het bijdragen aan de strategisch innovatieprogramma van Cardano Nederland is hij als Client Director verantwoordelijk voor relaties met institutionele beleggers zoals pensioen-fondsen. Hij adviseert over balansrisico-management en de beleggingsstrategie met focus op LDI & Overlay. Pim is lid van het Commercieel Management Team en Partner bij Cardano. Pim is cum laude afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam en is als Actuaris AG lid van het Actuarieel Genootschap. Het Actuarieel Podium heeft hem in 2015 uitgeroepen tot actuarieel talent van het jaar.

In zijn interactieve sessie bouwen Pim en de deelnemers samen een robuuste beleggingsstrategie voor ons Nederlandse pensioenvermogen van maar liefst 1.600 miljard euro. Hij behandelt gedragsmatige valkuilen in besluitvormings- processen, alternatieven voor het traditionele ALM proces, scenariodenken en innovatie in beleggingsbeleid.

Steven Verschuren & Cameron Assmann

Steven Verschuren is partner bij strategisch adviesbureau AethiQs op de thema’s scenariomanagement en investment management. Cameron Assmann is senior management consultant bij AethiQs en houdt zich voornamelijk bezig met scenariomanagement vraagstukken. Zowel Steven als Cameron hebben een achtergrond in de econometrie en actuariaat en verstaan als Quants meer dan alleen de cijfers en woorden van hun vak. Zij helpen elke dag weer bestuurders binnen en buiten de financiële sector bij hun strategische besluitvormingsprocessen.

In hun presentatie gaan Steven en Cameron je niet vertellen hoe zij Novel risks kunnen voorspellen. Zij nemen je mee in de essentie en relevantie door middel van 7 stappen en laten je zien wat je dan wel kunt doen tegen novel risks.

Cancel