Ronde 2

Ridzert van der Zee (Triple A)

Ridzert van der Zee is Partner bij Triple A - Risk Finance, een onafhankelijk en innovatief consultancybedrijf gespecialiseerd in risicomanagement en actuariaat. Ridzert is verantwoordelijk voor de business line Risk & Strategy Consulting en heeft daarbinnen de focus op Investment Consulting. Ridzert maakt als extern adviseur onderdeel uit van een aantal beleggingscommissies van pensioenfondsen en verzekeraars. Ook is hij lid van de CFA/VBA commissie Verantwoord Beleggen.

Na het klimaatakkoord van Parijs realiseerde ik mij dat de energietransitie gevolgen ging hebben voor beleggingsportefeuilles en zag ik de perfecte kans om mijn vakinhoudelijke achtergrond in te zetten en te combineren met mijn persoonlijke drijfveer om een bijdrage te leveren aan de energietransitie. Een eerste mijlpaal was het ontwikkelen van een Carbon Scan, in opdracht van de Duitse overheid, voor de kwantificering van de financiële impact van de energietransitie op een beleggingsportefeuille. Afgelopen jaren is maatschappij-breed het bewustzijn evenals de uitdaging ten aanzien van klimaatverandering toegenomen, zo ook voor mijn pensioenfonds- en verzekeraarsklanten. Verduurzaming en maatschappelijk verantwoord beleggen is een integraal onderdeel geworden in de gehele beleggingscyclus van institutionele beleggers. Echter, in de uitwerking van beleid en het kunnen implementeren daarvan is nog lang niet alles uitgekristalliseerd, laat staan de standaardisatie van data en rapportageverplichtingen.

In mijn presentatie sta ik stil bij de ‘lessons learned’ uit de Carbon Scan, o.a. over hoe de afhankelijkheden tussen sectoren de energietransitie en de kwantificering van de financiële impact op een beleggingsportefeuille complex maakt. Deze inzichten zijn in mijn ogen echter wel nodig om de juiste keuzes te maken ten aanzien van investeringen die bijdragen aan de energietransitie. Daarnaast laat ik middels enkele case studies zien hoe ik institutionele beleggers heb geholpen met ESG-integratie op verschillende onderdelen binnen hun beleggingscyclus.

Yoeri Arnoldus (Oliver Wyman)

Yoeri Arnoldus is Office lead Nederland en Actuarial Service Leader voor de SIGN regio (Zwitserland, Italië, Duitsland en Nederland) bij Oliver Wyman Actuarial. Daarnaast is hij lid van het bestuur van Kring Schade van het Koninklijk Actuarieel Genootschap. Yoeri heeft zowel Econometrie als Actuariaat gestudeerd aan de UvA en is actuaris AG. Met ruim 17 jaar bij zowel de verzekeraars als in consultancy is hij breed gevormd. Momenteel woont Yoeri in Heemstede met zijn vrouw (Catherine) en twee kinderen (Dijowy en Yubirí).

Naast echt actuariële werkzaamheden is Yoeri met zijn collega’s van Oliver Wyman ook betrokken bij zeer strategische vraagstukken in binnen- en buitenland. Veel vraagstukken gaan hierbij over de duurzaamheid van het ondernemingsmodel, maar ook over de impact van duurzaamheid vanuit milieu en maatschappelijk perspectief. Maatschappelijk verantwoord ondernemen en klant centraal stellen zijn al meer dan een decennia belangrijke onderwerpen in de bestuurskamers. Nu komt er met de veranderende regelgeving en de maatschappelijke druk een extra dimensie bij die voor financiële instellingen nieuwe uitdagingen biedt. Dit komt onder andere naar voren in veel van de huidige vragen van verzekeraars, waarbij zowel toekomstgerichte kwantitatieve modellen alsmede strategische vraagstukken samenkomen. Zo is Oliver Wyman Actuarial samen met het Italiaanse verbond van verzekeraars (ANIA) dé adviseur voor de Italiaanse verzekeringsmarkt op het gebied vandeze duurzaamheidsvraagstukken. Yoeri heeft ook hier een direct betrokken rol.

In zijn presentatie zal hij deze brede, internationale kennis van de ontwikkelingen meenemen en de rol van (met name de schade-) verzekeraars en de actuariële beroepsgroep belichten. Kansen en uitdagingen worden benoemd en de geldende mindset zal onder de loep genomen worden.

Marijn Momma & Caroline Bosch (Sprenkels & Verschuren)

Marijn en Caroline zijn werkzaam bij adviesbureau Sprenkels & Verschuren. Beiden hebben een kwantitatieve achtergrond in econometrie en financiële wiskunde. Als partner en respectievelijk adviseur houden Caroline en Marijn zich veel bezig met vraagstukken rondom maatschappelijk verantwoord beleggen. 

Duurzaamheid heeft inmiddels een vaste, belangrijke plek op de agenda van institutionele beleggers. De ontwikkelingen rondom de globale klimaatverandering vragen om aandacht van beleggers voor een bijdrage aan het mitigeren van deze klimaatverandering maar ook om het in kaart brengen van de risico’s die dit met zich meebrengt op de waarde van de beleggingen zelf. 

Klimaatverandering biedt daarmee zowel kansen als risico’s. Hieruit ontstaan veel beleids- en implementatievraagstukken. Sprenkels & Verschuren helpt institutionele beleggers met het opstellen en implementeren van het beleggingsbeleid op dit gebied en om daarnaast te voldoen aan de toenemende vereisten vanuit wet- en regelgeving. Hierdoor houden Caroline en Marijn zich dagelijks bezig met onderwerpen zoals klimaatverandering en de impact en risico’s daarvan op de beleggingsportefeuille. In een interactieve sessie zullen zij ingaan op de meest recente ontwikkelingen, uitdagingen en kansen rondom duurzaam beleggen en klimaatrisico’s.  

René Doff (UK P&I Club en UvA)

Dr.ir. Rene Doff is docent Enterprise Risk Management verbonden aan de UvA. Hij was ooit een van de grondleggers van het Solvency II debat in Nederland en publiceert nog steeds regelmatig over Risk & Solvency II. Naast een wetenschappelijke carrière werkt René ook in de praktijk: jarenlang bij Achmea en enkele pensioenfondsen en op dit moment als Chief Risk Officer bij de verzekeraar UK P&I Club in Rotterdam. 

Klimaat en klimaatrisico’s beheersen ook de agenda van René. Het interessante hiervan is dat het zowel zakelijk als privé relevant is. Zakelijk beheerst de risico-bril de klimaatagenda van René, maar privé bepaalt René juist proactief zelf een strategie. Het gaat daarbij niet alleen om klimaatbeheersing, maar ook om het stimuleren van biodiversiteit en klimaat-robuustheid. 

De financiele sector heeft een cruciale rol in het bereiken van duurzaamheid en klimaatrisico's. Tot vrij recent waren verzekeraars hierin relatief passief en reactief. Dat wil zeggen dat zij keken naar wat de invloed van klimaatverandering is op de voorzieningen en de mogelijkheid van grote schades. Onder meer onder druk van DNB veranderen verzekeraars hun strategie op dit vlak en kunnen een veel proactievere rol spelen. Tijdens deze presentatie legt dr. ir. Rene Doff het verband tussen de beleggings- en acceptatiestrategieën. Hij laat zien hoe verzekeraars een vliegwiel in de economie kunnen worden om de klimaatdoelstellingen te halen.

Cancel