Plenaire sessies 2020

Linda Vos (PwC)

Linda Vos is sinds 2012 werkzaam bij PwC en houdt zich met name bezig met de bredere toepassingen van actuariële kennis en technieken binnen en buiten de verzekeringsindustrie. Daarbij staan haar werkzaamheden veelal in het teken van een maatschappelijke relevantie. Over een van die werkzaamheden zal Linda tijdens haar lezing met name ingaan. Namelijk over hoe zij haar actuariële kennis heeft toegepast op een vraagstuk binnen de gezondheidszorg: het bijdragen aan een gunstiger verwacht ziekteverloop van Multiple Scelore (MS) patiënten.

Sjors Altemuhl (Milliman)

Sjors Altemühl is consulting actuary bij adviesbureau Milliman en werkt onder andere op het vlak van predictive analytics. Tevens is hij gastdocent aan de AEMAS op dit onderwerp. Sjors is gespecialiseerd in het toepassen van machine learning bij traditionele statistische en actuariële techniekemn. Tijdens de presentatie zal Sjors dan ook ingaan op de toepassingen van machine learning bij het uivoeren van actuariaat.

Daan te Riele (Mavenblue)

Daan te Riele is principal actuary bij MavenBlue en heeft jarenlang ervaring binnen de verzekeringssector met pricing, reserving en risk management. In de presentatie wordt uiteengezet hoe nieuwe technieken ingezet kunnen worden bij balansmanagement, waardering en pricing om de snelheid van analyses te vergroten, consistentie tussen modellen en analyses te borgen en kennisdeling binnen en tussen afdelingen te bevorderen.

Jan-Huug Lobregt (PwC)

Sinds 2014 leidt Jan-Huug de Europese actuariële praktijk van PwC en is de Europese IFRS 17 leider. Jan-Huug houdt zich bezig met de advisering van verzekeraars, banken, ministeries, zorgverleners en bedrijven op het gebied van (risico) modellering. Tijdens zijn lezing zal Jan-Huug ingaan op onder meer de volgende onderwerpen: zorgkostenontwikkeling, inzicht in de balans van een bank en het managen van de risico’s, inzicht in klantgedrag/loyaliteitsprogramma’s en inzicht in de behoefte van en aan personaal om zo de strategische doelstellingen te halen/future of work.

 

Cancel