Plenaire sessies 2022

Plenaire Sessie I - Fleur Rieter (MN)

Fleur Rieter is voorzitter a.i. en CFRO van de Executive Committee van MN. Als CFRO stuurt ze de portefeuille financiën, risk & compliance aan. Fleur Rieter werkte sinds 2013 als directeur pensioenen bij a.s.r. Eerder was ze bij a.s.r. CFRO van De Amersfoortse, was ze directeur Finance & Operations bij Legal & General en consultant bij PwC. Fleur Rieter studeerde econometrie aan de Universiteit van Groningen. Aansluitend deed ze de actuariële studie aan de Universiteit van Amsterdam en vervolgopleidingen bij o.a. Nyenrode en De Baak. Ook bekleedde ze bestuursfuncties bij o.a. het AG (Koninklijk Actuarieel Genootschap) en SDMO (Stichting Duurzame Micropensioenen Ontwikkelingslanden). Daarnaast is ze commissaris bij woningcorporatie Dudok Wonen en lid van de Raad van Toezicht van bedrijfspensioenfonds Hibin.

Over haar bijdrage aan het congres van 7 maart 2022 zegt Fleur: ‘Duurzaamheid is zo’n breed begrip geworden, dat het nadere duiding vraagt om te begrijpen waar het naar verwijst. In het vermogensbeheer dat wij voor een aantal Nederlandse pensioenfondsen doen, met name Pensioenfonds Metaal & Techniek (PMT) en Pensioenfonds Metalektro (PME), is duurzaamheid een vaste waarde. Dan gaat het om investeringen en beleggingen die bijdragen aan een beter klimaat, aan de energietransitie of verkleinen van de afvalstroom. Maar ook op het gebied van arbeidsomstandigheden, zoals het stimuleren van een leefbaar loon in productielanden, of actief aandeelhouderschap bij multinationals.’

De ontwikkelingen op het brede terrein van ‘duurzaamheid’ zijn snel gegaan. Nog maar zo’n tien jaar geleden was beleggen volgens ESG-criteria (Environment, Social, Governance) een noviteit in de beleggingsportefeuille, maar inmiddels is het de norm en zelfs verankerd in VN-beleid (UNPRI; United Nations Principles for Responsible Investments). Fleur: ‘Pensioenfondsen  streven naar een solide combinatie van financieel rendement en positieve effecten op mens, milieu en maatschappij. Een goed pensioen gaat over meer dan een adequate financiële vergoeding, maar raakt ook aan de maatschappij van de toekomst, is hun uitgangspunt. Daarbij gaat het om positieve impact, in plaats van het voorkomen van negatieve effecten van beleggingen. Bij MN komt dat tot uiting in ons motto ‘Een goed pensioen in een betere wereld.’

Duurzaamheid is tevens een kompas in de bedrijfsvoering van vele organisaties, zo ook bij MN. ‘Van het verkleinen van de CO2-voetafdruk tot een verantwoord inkoopbeleid en van diversiteit in het medewerkersbestand tot inclusiviteit als onderdeel van de cultuur: een bedrijfsvisie en beleid die mens, maatschappij en leefomgeving dienen, is vandaag de dag niet meer weg te denken’, stelt Fleur.

Plenaire Sessie II - Ted van der Aalst (KPMG)

Ted van der Aalst is senior manager in de actuariële praktijk van KPMG. Hij richt zich op Enterprise Risk Management en ondersteunt daarmee organisaties bij het optimaliseren van hun risicobeheersing en besluitvorming. Daarvoor ontwikkelt hij kwantitatieve modellen en maakt hij gebruik van scenario analyses. Met zijn kwantitatief-analytische achtergrond haalt hij veel plezier uit het aanpakken van deze complexe vraagstukken. Hij werkt samen met andere specialisten binnen KPMG, op het gebied van bijvoorbeeld ESG of cyberrisico’s, om tot een beter begrip te komen van de onzekerheden waarin een organisatie opereert.

Ted heeft wiskunde en theoretische natuurkunde gestudeerd aan de Universiteit Utrecht, is gepromoveerd in de theoretische natuurkunde aan de Universiteit Leiden en heeft daarna actuariële wetenschappen gestudeerd en de APC afgerond aan de Universiteit van Amsterdam. In 2018 behaalde hij de Johan de Witt scriptieprijs met zijn onderzoek naar een beschrijving van cyberrisico middels een epidemiologisch netwerkmodel. Hij heeft als spreker diverse PE sessies verzorgd voor het Actuarieel Instituut en de European Actuarial Academy op het gebied van ESG risico en cyberrisico, en is betrokken bij de EMAS opleiding van het Actuarieel Instituut.

Scenario analyse is een bekend instrument onder risicomanagers en actuarissen van verzekeraars en pensioenfondsen. Complexe, onzekere ontwikkelingen vereisen een uitgebreide analyse, waarbij het opstellen en doorleven van scenario’s een beproefde aanpak is. Verduurzaming is zo’n complexe ontwikkeling. In deze sessie bespreken we de rol die scenario’s spelen in de strategische besluitvorming rondom duurzaamheidrisico’s. Wat komt er kijken bij het opstellen van dergelijke scenario’s? Welke samenwerking binnen een organisatie is benodigd, en welke bijdrage kan de actuaris dan leveren om de risico’s en onzekerheden in kaart te brengen en te kwantificeren? Tot slot bekijken we ook hoe de ervaring met scenarioanalyse leidt tot verdere verduurzaming van de actuariële beroepsgroep.

Plenaire Sessie III - Bouke Evers & Marc van Houdt (EY)

Bouke Evers is werkzaam bij EY Actuarissen als Associate Partner. Hij begon in september 2006 als werkstudent bij EY, tijdens het afronden van zijn master Quantitative Finance and Actuarial sciences aan de Universiteit van Tilburg. Na het afronden van zijn studie begon hij in 2008 als consultant bij EY. In de 1e jaren veelal werkzaam op het gebied van asset en risico management bij financiële instellingen. De afgelopen 10 jaar heeft Bouke veel internationale projecten gedaan bij de grootste verzekeraars van Europa, op het gebied van regelgeving transformatie projecten zoals Solvency II, Recovery and Resolution Planning, IFRS 17 en Sustainable Finance. Sinds 2021 is hij verantwoordelijk voor Sustainable Finance binnen EY FSO Consulting voor alle NLse financiële instellingen.

Bouke Evers is getrouwd en heeft 2 jonge kinderen. Bouke is gepassioneerd over het onderwerp Duurzaamheid, niet in de laatste plaats met het oog op de toekomst van zijn eigen kinderen. Hij voetbalt al zijn hele leven – een goede uitlaatklep naast een uitdagende kantoorbaan, welke bijdraagt aan vitaliteit en een goede work-life balans.

Marc begon in 2014 als werkstudent bij EY, tijdens het afronden van zijn master in financiële econometrie aan de UvA. Na het afronden van de studie reisde hij een jaar de wereld rond en begon hij daarna in 2016 fulltime bij EY. Bij EY heeft Marc verschillende typen opdrachten gedaan binnen risico management, illiquide beleggingen en in veranderende regelgevingen. Naast werken voor het kantoor in Amsterdam ging hij in 2019 voor een (door COVID-19 enigszins verkort) halfjaar op secondment naar EY Zuid Afrika.

Marc is sinds oktober 2021 Manager binnen de actuariële consulting tak in Amsterdam, waar hij zich focust op Sustainable Finance. Dit onderwerp spreekt hem aan door de maatschappelijke relevantie, de snelle en vele veranderingen die er aan komen en omdat het de hele bedrijfsvoering van klanten kan raken. Het thema van het actuariaatcongres “Duurzaamheid, hoe ga jij bijdragen?” sluit hier naadloos bij aan. Het is een mooie extra dimensie om in het werk bij te kunnen dragen aan een betere wereld, door bijvoorbeeld klanten te helpen met de ESG strategie, het beter te managen van klimaatrisico’s en het helpen verduurzamen van de huizenmarkt.

Naast de inhoud van het werk zet Marc zich in op gebied van Diversiteit en Inclusiviteit binnen EY, en hij is lid van de Raad van Commissarissen van de VSAE. Als oud VSAE bestuurder en oud actuariaatcongres commissielid is het mooi om nu van de andere kant een bijdrage te gaan leveren!

Bouke Evers, associate partner bij EY Actuarissen en Marc van Houdt, manager bij EY Actuarissen, zullen op deze dag nader ingaan op bovenstaande vraag.

De afgelopen jaren is er een duidelijke kentering zichtbaar in de markt, waarbij we een verschuiving zien van korte-termijn financiële winst najagen, naar lange termijn waarde creatie. Dit is sterk gekoppeld aan het onderwerp duurzaamheid, en in hoeverre bedrijven meer teruggeven aan de maatschappij dan dat ze nemen.

Duurzaamheid (ook wel ESG genoemd) is een onderwerp dat financiële instellingen raakt in het hart van de bedrijfsvoering. Alle verschillende facetten dienen hierbij tegen het licht te worden gehouden. Denk hierbij aan strategie en waar een bedrijf zich op wil onderscheiden als startpunt. Dit vertaalt zich al snel naar interne en externe communicatie, integratie in het risicomanagement, en stress testing, het evalueren van de productmix aan polishouders, en een breed scala aan data benodigdheden die hieruit naar voren komt.

De actuaris kan een unieke rol pakken in de transformatie van financiële instellingen, alsmede corporates die met vergelijkbare uitdagingen te maken gaan krijgen. EY zal tijdens het actuarieel jaarcongres ingaan op de brede impact van duurzaamheid op het volledige target operating model van financiële instellingen, en de rol die de actuaris hierbij kan pakken. Hierbij zal de aandacht in deze sessie primair liggen op de E van ESG, gegeven de huidige focus van de markt op klimaat. De woorden impact-uaris en klimaat-uaris zijn al gevallen, en de actuariële beroepsgroep zal ook een transformatie moeten ondergaan, en nieuwe vaardigheden ontwikkelen om te kunnen bijdragen aan een duurzamere wereld. We laten een aantal voorbeelden zien waarin actuarissen kunnen bijdragen, zoals veranderende (EU) regelgeving, het inzichtelijk maken van klimaatrisico's en een leidende rol nemen in klimaat stress testing.

Plenaire Sessie IV - Sven van den Beld (DNB)

Sven van den Beld is werkzaam afdelingshoofd expertisecentrum financiële risico’s pensioenfondsen bij De Nederlandsche Bank. Hij is daarbij verantwoordelijk voor het leveren van financiële expertise aan toezichtdossiers. Eerder was hij o.a. bedrijfshoofd risk management bij De Volksbank en pensioenfondsbestuurder bij het pensioenfonds SNS Reaal. Hij heeft actuarial science en mathematical finance  aan de UVA en Moleculaire levenswetenschappen aan de Radboud universiteit gestudeerd. 

Klimaatverandering en verlies van biodiversiteit, zullen, zonder adequate response, tot crises leiden die vele maten groter zullen zijn dan de coronacrisis. In de toekomst kunnen financiële instellingen daardoor worden geconfronteerd met verliezen. Niet alleen de wet vereist dat pensioenfondsen dergelijke ESG risico’s betrekken in het risicobeheer, maar ook deelnemers hebben verwachtingen over de beleggingen, die willen bijvoorbeeld niet beleggen in de fossiele industrie of in bedrijven die gebruik maken van kinderarbeid. We weten dat het een uitdaging is om ESG-risico’s goed te meten of in te schatten, maar het is heel belangrijk dat instellingen hier wel stappen inzetten! In deze sessie gaan we dieper in op het meten en inzichtelijk maken van deze risico’s.

Cancel