Plenaire sessies

Hieronder per plenaire sessie een bondige beschrijving.

Michel Vellekoop (UvA) - De actuaris als actuator

Als één van de oprichters van een succesvol Executive Programma waarin studenten met verschillende achtergronden tot actuaris opgeleid worden, beseft Michel Vellekoop dat doorlopend vernieuwing nodig is om te blijven voldoen aan de veranderende eisen die aan de beroepsgroep gesteld worden. En de actuariële inbreng zal in de toekomst naar zijn mening extra hard nodig zijn, omdat heel fundamentele keuzes gemaakt zullen moeten worden. Bijvoorbeeld: wanneer hebben grotere datasets of ingewikkeldere modellen wél en geen zin in het risicomanagement? Is maatwerk voor consumenten te rijmen met steeds verdergaande standaardisatie in het toezicht? Blijft risicodeling effectief (en privacy grotendeels gewaarborgd) als iedereen zijn eigen solidariteitskring mag gaan kiezen? Hechten we aan causaliteit in risicomodellen of is het blootleggen van historische correlaties genoeg? Tijdens zijn lezing zullen voorbeelden gegeven worden van nieuwe ontwikkelingen in het risicomanagement waarbij de actuariële kijk volgens Vellekoop onontbeerlijk is.

Cees Krijgsman (Riskco) - De digitale wereld, maar wat is er nu echt nieuw en wat brengt dat ons. Wat is nu de echte uitdaging?

In een wereld vol met data zal tooling moeten aansluiten bij de toenemende hoeveelheid data, informatiebehoefte en compliance. Spreadsheets worden door actuarissen veel gebruikt in de verzekerings- en pensioenwereld. Het is gemakkelijke software waarin je snel creatieve reken ideeën kwijt kunt. Omdat zó veel berekeningen geboren worden is het vaak eenvoudig om vervolgens daarin door te bouwen. Hier schuilen echter grote gevaren m.b.t. juistheid van berekeningen, reproduceerbaarheid, schaalbaarheid, beperkte what if analyses,parameter management etc. Vanzelfsprekend is compliance een groot probleem bij het gebruik van spreadsheets. Daarnaast is het belangrijk om de hoeveelheid data die men opslaat te beperken. Hoe kan je dat doen? Ook hier zal Cees Krijgsman op ingaan.

Jonas Teuwen (PensioenLab) - Jongeren, de gepensioneerden van de toekomst

We werken een dag per week voor ons pensioen. Het is een onderwerp waar de belangen van de jongere en oudere generaties elkaar kruisen. Om hierin een goed evenwicht te bewaren is het essentieel dat jongeren ook deelnemen aan het debat. In mijn voordracht: “Jongeren, de gepensioneerden van de toekomst” ga ik dieper in op het belang van de betrokkenheid van jongeren bij de pensioendiscussie. Hierna zal ik toelichten hoe het PensioenLab, een initiatief van de jongerenbonden, de pensioensector wil vernieuwen middels het organiseren van een denktank en de plaatsing van jongeren in pensioenbesturen na een opleiding in onze academie.

Peter Hoogveld en Wichert Hoekert - Solidariteit en de technische revolutie

Solidariteitsvraagstukken behoren van oudsher tot de kern van het verzekeringsdomein. ‘De sluier van onwetendheid’ van John Rawls wordt vaak genoemd als metafoor als het gaat om rechtvaardigheid, bijvoorbeeld van solidariteiten, te beoordelen. Die sluier wordt door technologische ontwikkelingen dunner en dunner – verzekeraars dreigen alwetend te worden. De toenemende kennis over individuen maakt prijsstelling op basis van persoonlijk gedrag of persoonlijke kenmerken mogelijk. Wat is het gevolg daarvan voor de solidariteit? Rationele overwegingen spelen daarbij een rol, maar ook ethische. En wat, uiteindelijk, is verzekeren nog zonder solidariteit? Op deze en andere vragen gaan wij in op 6 maart.

Op pensioengebied maken vergelijkbare technologische ontwikkelingen vermoedelijk straks steeds meer keuzevrijheid en maatwerk mogelijk. Rationeel keuzegedrag heeft een invloed op de prijs van pensioen, en daarmee ook op de solidariteit. Welke effecten verwachten we, en welke moeten we nastreven of juist zien te vermijden?

Actuariaat van de toekomst moet ook maatschappelijke onderwerpen omvatten. In een interactieve sessie zullen wij daarom het klassieke thema solidariteit plaatsen in de wereld van vandaag en morgen.

 

Cancel