Plenaire sessies 2020

Theo Kocken (Plenair I)

Theo Kocken (1964) is hoogleraar Risk Management aan de VU en de oprichter (2000) van Cardano, mede-oprichter en voorzitter van de Stichting Cardano Development met een focus op risk management in ontwikkelende markten. Naast schrijven houdt hij zich bezig met het maken van documentaires. Momenteel werkt hij aan een documentaire over de gevolgen en benodigde acties rondom de wereldwijde toename van de levensverwachting. Niet alleen vanuit financieel maar ook mentaal, fysiek en sociaal oogpunt. In zijn presentatie legt Theo kort uit waarom de wereld fundamenteel onzeker is, wat dat betekent voor voorspelbaarheid, hoe we met die enorme tegenslag moeten omgaan en hoe we dan wel adaptiever kunnen worden.

Stephan van Stalborch (Plenair II)

Stephan van Stalborch is senior beleidsmedewerker en actuaris op de afdeling Pensioenbeleid van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Verder doceert Stephan aan de Universiteit van Amsterdam waar hij tevens actuarissen in opleiding coacht. Ook is hij nauw aangesloten bij het Actuarieel Genootschap. Stephan is verkozen tot actuaris van het jaar 2020. In zijn presentatie zal Stephan het hebben over of het nieuwe pensioenstelsel zwarte zwanen proof is, door middel van een terugblik, een interactief deel en een vooruitblik op de aankomende Tweede Kamer verkiezingen.

Maarten Gelderman (Plenair III)

Maarten Gelderman is Division Director Supervisory Policy bij De Nederlandsche Bank (DNB). Hij is lid van het Management Board en Board of Supervisors van de European Banking Authority. Maarten behaalde zijn PhD aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Ik zijn presentatie zal Maarten proberen aan te geven dat we soms veel té zeker zijn, bijvoorbeeld over onze risicoschatting van gebeurtenissen die we denken te voorzien. En dat we juist creatieve manieren moeten gebruiken om onzekerheden te verkennen

Willem Peter de Ridder (Plenair IV)

Dr. Willem Peter de Ridder is directeur van Futures Studies. Hij verzorgt keynotes op congressen en medewerkersbijeenkomsten, geeft strategieworkshops voor managementteams en doceert in executive programma’s van onder andere de Erasmus Universiteit Rotterdam en TIAS. In 2020 verscheen zijn boek Winnen met kunstmatige intelligentie. In zijn presentatie zal Willem een toekomstbeeld schetsen van de impact van de exponentiële ontwikkeling van digitalisering en kunstmatige intelligentie, voor zover we die nu kunnen overzien en hij bespreekt welke rol actuarissen te spelen hebben in het strategieproces en hoe zij kunnen helpen om grip op de toekomst te krijgen.

Michel Vellekoop (Plenair V)

Michel Vellekoop is hoogleraar in Actuarial Science & Mathematical Finance aan de Universiteit van Amsterdam. Hij houdt zich bezig met vragen rondom de waardering en het risicomanagement van contingent claims in zowel complete als incomplete markten. Daarnaast is hij vicevoorzitter van de Commissie Sterfte Onderzoek van het Koninklijk Actuarieel Genootschap en daardoor mede verantwoordelijk voor de officiële sterfteprognoses die door deze commissie uitgebracht worden. In zijn presentatie bekijkt Michel recente risicovolle scenario's met zeer onverwachte gevolgen en bespreekt hij wat de rol van actuarissen bij de analyse van dit soort extreme scenario's zou kunnen zijn.

Cancel