Thema

Thema Actuariaatcongres 2021 - Black Swans -(on)voorziene gebeurtenissen

Het thema van het actuariaatcongres is geïnspireerd door de huidige corona-crisis. Jaren geleden achtten we iets als dit onmogelijk, en toch zitten we er nu middenin. Dit is een klassiek voorbeeld van een black swan: een onverwachte gebeurtenis met een enorme impact op de gehele samenleving.

Als actuaris probeer je alle risico’s die een organisatie loopt zo goed mogelijk in kaart te brengen om hiermee de organisatie voor te bereiden op een eventueel vervelend scenario. Maar wat doe je als er iets gebeurt wat je nooit voor mogelijk had gehouden? Hoe houd je rekening met een eventueel risico waarvan je niet weet hoe groot de kans is dat dit kan gebeuren en wat de impact hiervan zal zijn? 

Dit jaar tijdens het (online en interactief) actuariaatcongres zullen verschillende sprekers je vertellen over hun visie op het onderwerp black swans. Aangezien dit een breed onderwerp is zullen de sprekers ons meenemen in de wereld van de black swans vanuit veel verschillende perspectieven. 

Wij kijken er ontzettend naar uit en hopen u ook!

Tot ziens!

Eerdere thema's

2020 - Nieuwe risico's en kansen
2019 - De Grenzen van Privacy 
2018 - New meets old
2017 - Meeveranderen in een wereld vol met data
2016 - Het vermogen tot vernieuwen
2015 - Grenzen vervagen
2014 - Transparantie binnen financiële producten en instellingen
2013 - De grezen van solidariteit, zijn de grenzen al bereikt?
2012 - De generatiekloof binnen het pensioenstelsel
2011 - Solvency II en Risk Management
2010 - Langlevenrisico
2009 - Actuaris van de toekomst
2008 - Transparantie van verzekeringen
2007 - Pensioen Risicomanagement
2006 - Het nieuwe zorgstelsel
2005 - Pension Fund Governance

Cancel