Thema

Thema Actuariaatcongres 2020 - Nieuwe risico's en kansen 

Het is de actuaris niet ontgaan dat er veel meer kans is om oude problemen uit de financiële sector met vernieuwende oplossingen aan te pakken. Het besef onder actuarissen van deze ontwikkeling wordt steeds groter. Zelfs buiten de financiële sector groeit het besef van risico's en hierdoor de vraag naar een risico expert. 

De actuaris stapt hierdoor met één been buiten zijn comfortzone. Pricing is niet het enige wapen tegen risico's en de actuaris kijkt verder. Denk aan de data science die nodig is om de autonome auto te laten rijden. Denk aan risico's bij beleggen en integraal risicomanagement. De stap is nodig, maar in welke richting is deze stap en wat is hiervoor nodig? 

In deze editie van het actuariaatcongres staan nieuwe risico's en kansen centraal. Verschillende onderwerpen zullen naar voren komen zoals de innovatie die hierboven besproken is. Hieraan voegen wij een bespreking toe over hoe de actuaris zich buiten de financiële sector bevindt. Denk hierbij aan cyberrisico's, de zorg en het milieu. Tenslotte op het gebied van vernieuwing voor verzekeraars: Kunnen we deze risico's voor een groot deel voorkomen of beperken en het overgebleven risico verzekeren? Voor pensioenfondsen en verzekeraars: Wat voor andere technieken zijn er beschikbaar voor huidige problemen en waar moet hierbij rekening mee gehouden worden?

Het belooft een zeer interessante en leerzame dag te worden, we hopen u mogen te verwelkomen!

Eerdere thema's

2019 - De Grenzen van Privacy 
2018 - New meets old
2017 - Meeveranderen in een wereld vol met data
2016 - Het vermogen tot vernieuwen
2015 - Grenzen vervagen
2014 - Transparantie binnen financiële producten en instellingen
2013 - De grezen van solidariteit, zijn de grenzen al bereikt?
2012 - De generatiekloof binnen het pensioenstelsel
2011 - Solvency II en Risk Management
2010 - Langlevenrisico
2009 - Actuaris van de toekomst
2008 - Transparantie van verzekeringen
2007 - Pensioen Risicomanagement
2006 - Het nieuwe zorgstelsel
2005 - Pension Fund Governance

Cancel