Verslagen

Actuariaatcongres 2017 - Meeveranderen in een wereld vol met data

07 maart 2017

Op dinsdag 7 maart 2017 vond de zeventiende editie van het Actuariaatcongres plaats in het EYE Filmmuseum. Dit jaar stond het congres in het teken van meeveranderen in een wereld vol data. De wereld verandert, en wij moeten meeveranderen. De wereld van technische innovaties, die nooit af zijn en de rol van data daarin is onvoorspelbaar. Je kan doorgaan zoals het is als de samenleving, data en technologie exponentieel groeien.

In de nabije toekomst zullen we terugkijken op het idee van big data en lachen zoals we nu doen om andere transformatieve (maar hedendaags overboden) technologieën zoals schrijfmachines, semafoons en de faxmachine. We lachen omdat we ze nu slechts zien als een opstapje, terwijl we ooit dachten dat ze baanbrekend waren. De wereld van big data verandert voor onze ogen: van de toename van de groei in big data tot de manier waarop data gebruikt en gestructureerd wordt. 

Deze nieuwe dimensie van data heeft ook gevolgen voor het actuarieel landschap:  de exponentiële toename van het gebruik van big data leidt tot nieuwe uitdagingen en mogelijkheden, maar betekent ook dat je zal moeten anticiperen op en meeveranderen met deze exponentieel veranderende omgeving. 

In het verleden gold ‘kennis is macht’, maar dit is hedendaags ontoereikend geworden. Tegenwoordig is kennis op een relevante wijze toepassen belangrijker. En dat roept een aantal vragen op, zoals: “worden momenteel alle kanten van data wel voldoende belicht en uitgeput?”. En: “Is daarnaast het gebruik van data ook niet afhankelijk van het model dat er gebruikt wordt?” 

Met deze vragen in het achterhoofd was het doel van de dag om de actuaris wakker te schudden. Dat ze zouden beseffen dat het echt gebeurt, dat de tijden veranderen en dat ze met hun tijd mee moeten gaan. In actie komen. Met deze gedachte stond de commissie en het bestuur ‘s ochtends vroeg, met de frisse wind in de haren, op de pont naar het EYE. Direct konden we aan de slag met de laatste voorbereidingen: de laptops werden geplaatst, de ontvangsttafel in orde gebracht, de naambadges werden gesorteerd van A tot Z en ook de garderobe werd bemand. 

We waren nog maar net klaar en de eerste groep bezoekers arriveerden. Met een goede kop koffie in de hand namen de actuarissen plaats in Cinema 1. Ik verzorgde de opening van het congres met een kort welkomstwoord. Daarna nam Jeroen Breen het woord en introduceerde het thema aan de hand van de krantenkoppen die hij die week had verzameld.  

De eerste plenaire sessie werd verzorgt door de bij Deloitte werkzame Yoeri Arnoldus. Met een passie voor innovatie blikte hij vooruit. Het doel van zijn presentatie was dat mensen inzicht-gedreven werden door data-gedreven inzichten. Het sneller, efficiënter en effectiever zijn dan de concurrent wordt steeds belangrijker voor verzekeraars. Dit kan worden bereikt door intelligenter gebruik van data door verzekeraars. De presentatie begon met een kort vergelijk tussen dataverwerking in het verleden en tegenwoordig en daarna keek hij naar de toekomst en gaf voorbeelden van vooruitgang, de exponentiële toename in data en de huidige trends. Vanwege het aantal ‘special effects’ in de slides, werd het een boeiende en dynamische presentatie. 

In de tweede plenaire sessie waren Floris van Rijn en Kevin van ‘t Wout aan het woord namens Willis Towers Watson. Zij gingen in op een prominent risico waar financiële instellingen in toenemende mate mee te maken hebben, namelijk op cyberrisico en deden dat vanuit een breed risicomanagementperspectief. Tijdens zo een dag gaat natuurlijk altijd wel wat mis. Zo was de presentatie nog maar net begonnen en liet de technologie het even afweten. Uiteindelijk werd dit snel opgelost, terwijl Jeroen het publiek bezig hield door kritische vragen te stellen. De presentatie over dit interessante en zeer relevante onderwerp kon snel worden vervolgd. Daarna was het tijd voor een korte pauze en een hapje en drankje in de foyer van het EYE. 

Om half 12 was het woord aan Joris Brehm, Peter van Dam en Timo van der Veen (Triple A) die kozen voor een andere aanpak. Zij vertelden over hun ervaringen uit de praktijk. Er was veel ruimte voor het stellen van vragen, welke zij beantwoorden aan de hand van hun ervaringen. Zo kwamen ze met veel voorbeelden en hadden het over welke data analytics aanpak zij gebruikten.

De laatste plenaire sessie van de ochtend werd verzorgd door Servaas Houben, die meer titels achter zijn naam heeft staan dan voor zijn naam. Deze op Curaçao gevestigde spreker van ENNIA kwam met de kritische vraag of big data voor iedere industrie een must-have is, of dat dit van bepaalde factoren afhangt. Hoe geschikt is de verzekerings- en pensioenindustrie in en voor het toepassen van big data. 
Nadat de buikjes vol waren met de lekkere broodjes van de lunch was het tijd voor de interactieve sessies. In totaal werden er vier zalen, helemaal verspreid over het EYE, in gebruik genomen voor twee rondes, met elk vier workshops. Tijdens deze workshops werd er dieper ingegaan op specifieke onderwerpen. Discussies kwamen op gang en sessies hebben zeker stof tot nadenken gegeven. 

Daarna verzamelden alle deelnemers zich weer in de grote zaal, waar een discussiepanel zou plaatsvinden. Jeroen leidde dit panel, waarin Servaas Houben, Ruud Kleynen, Dave Heilbron en Marc Salomon opgenomen waren. Met behulp van Kahoot.it kon het publiek stemmen op bepaalde stellingen die bedacht waren door de panelleden.

Een rigoreuze stelling, bedacht door Dave, was dat de actuaris binnen 10 jaar niet meer zal bestaan. Misschien waren ze in de ontkennende fase, maar het publiek wilde er niets van weten.  Marc kwam met een moeilijke stelling: Bedrijven als Google en Apple (Watch) zouden verboden of juist gestimuleerd moeten worden om verzekeringsproducten aan te bieden, omdat zij over zoveel persoonlijke data beschikken. Dit leidde tot verdeelde meningen en discussies die ontstonden. Jeroen rende met de microfoon de trappen op en af, van links naar rechts, om mensen aan het woord te laten en hun standpunt toe te lichten.

Na een afsluitend  woord van Jeroen kwam het inhoudelijk programma tot een eind en was het tijd voor een alcoholische versnapering, welke een mooi einde vormde aan een geslaagde dag. Pas rond acht uur stond de commissie met een tevreden blik op het pontje om nog samen een hapje te eten bij de NDSM werf en nog alles even na te bespreken. 

Ik hoop dat de bezoekers een leerzame dag hebben gehad en stof tot nadenken. 

Cancel