Verslagen

Actuariaatcongres 2010 - Langlevenrisico

08 december 2010

Op woensdag 8 december 2010 vond de tiende editie van het Actuariaatcongres plaats in “De Duif” te Amsterdam. "De Duif" is een monumentaal kerkgebouw dat recentelijk gerenoveerd is. Op het Actuariaatcongres wordt jaarlijks een actueel thema binnen het actuariaat centraal gesteld en door sprekers verder uitgediept. Dit jaar werd gekozen voor het thema: “Langlevenrisico”.

Het onderwerp ‘Leven’ werd in de kerkelijke ambiance deze dag niet besproken in christelijke zin, maar werd onderworpen aan de de rationele analytische blik van de moderne actuaris. Bekende sprekers uit de actuariële wereld kwamen hun visie geven op het begrip “Langlevenrisico”, de problemen die daar bij komen kijken, de recente discussies die over dit onderwerp zijn losgebarsten en ook eventuele oplossingen werden besproken. Sprekers die daarbij aan bod kwamen waren drs. Richard Plat AAG RBA (Eureko/Achmea Holding), drs. Hans de Mik AAG (Ernst&Young), drs. Egbert Kromme AAG (Towers Watson), drs. Sylvain de Crom (AEGON), drs. Dennis de Vries AAG (Milliman), drs Adrian Jones AAG (PWC). De dag sloot af met panelleden drs. Mohamed Lechkar (DNB), drs. Jan-Willem Wijckmans AAG (PGGM), drs. Hans de Mik AAG (Ernst&Young) en drs. Lex Geerdes (aon), over de besproken oplossingen en problemen die tijdens de presentaties aan bod kwamen maar ook met maatschappelijke discussies rond de actuele opinie over de pensioenleeftijd en verhoging hiervan.

Dit alles gebeurde onder het toezicht van dagvoorzitster drs. Lenneke Roodenburg-Berkhout AAG (Achmea). Na de discussie kon iedereen genieten van een drankje en nog even na praten over de toekomst van ons pensioenstelsel. Aan het eind van de dag werd het altaar weer op zijn plek geschoven en besloot de commissie in het teken van het thema van de dag het er maar even van te nemen en het geslaagde congres met een welverdiend etentje te vieren.

Aan deze dag werden 6 Permanente Educatie punten toegekend door het Actuarieel Genootschap.

Cancel